Farba Bazowa 1K Fotoluminescencja 0,25L Zobacz większe

Farba Bazowa 1K Fotoluminescencja 0,25L

Nowy produkt

Farba fotoluminescencyjna, to jednoskładnikowy lakier stworzony w oparciu o pigmenty wykazujące zdolność absorpcji, kumulowania i emisji światła do 2-90 godzin. Produkt ten ze względu na swoje niezwykłe właściwości znalazł szerokie zastosowanie w wymalowaniach dekoracyjnych oraz przedmiotów którym ma być nadany szczególny efekt kolorystyczny.

Więcej szczegółów

548,89 zł brutto

Więcej informacji

Opis produktu:


Farba fotoluminescencyjna, to jednoskładnikowy lakier stworzony w oparciu o pigmenty wykazujące zdolność absorpcji, kumulowania i emisji światła do 2-90 godzin. Produkt ten ze względu na swoje niezwykłe właściwości znalazł szerokie zastosowanie w wymalowaniach dekoracyjnych oraz przedmiotów którym ma być nadany szczególny efekt kolorystyczny. Krótki czas schnięcia oraz wysoka twardość są gwarancją łatwej i ekonomicznej pracy.Parametry wyrobu:


- luminescencja – świecenie w ciemności
- kolorystyka – zielony i niebieski, możliwy czerwony na specjalne zamówienie
- segment rynku – car, industry, specjalne
- zawartość masy suchej 60%
- ciężar właściwy 1,10 kg/dm3
- stopień połysku – mat
- wytrzymałość do 130ºC


Możliwe dodatkowe parametry wyrobu – do uzyskania na specjalne życzenie:


- wysoka elastycznośćZastosowanie:


- znaki, słupki drogowe, ciągi komunikacyjne
- elementy wyposażenia dyskotek
- konstrukcje stalowe
- samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, cysterny
- elementy wykończenia


Stosowane podłoża:


- podkłady akrylowe, poliuretanowe i epoksydowe
- laminaty poliestrowe


Warunki aplikacji i utwardzania:


Podłoże musi być całkowicie czyste i suche, o temperaturze powyżej punktu rosy celem uniknięcia kondensacji. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 5ºC. Wysoka wilgotność i kondensacja wilgoci podczas nakładania farby i przez kolejne 16 godzin (20ºC) od momentu aplikacji może utrudnić prawidłowe tworzenie się powłoki. Podczas nakładania i wysychania powłoki w przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. W temperaturze pracy powyżej 150ºC można spodziewać się lekkiego przebarwienia powłoki.


Technika nakładania:


Nakładać 2-3 pojedyncze powłoki pozostawiając czas na odparowanie między warstwami 5-10 min przy temp. 20°C. Przed położeniem lakieru bezbarwnego odczekać 20-30 min. Wszystkie pojedyncze powłoki nakładać taką samą techniką lakierniczą, zgodną z ogólnie przyjętymi normami lakierniczymi.


Grubość powłoki:


W zależności od przeznaczenia można specyfikować inne grubości niż podano. Zmieni to zużycie farby i może wpłynąć na czas schnięcia powłoki i czas do nałożenia następnej warstwy. Stosowany zakres grubości pojedynczej powłoki wynosi 15 – 30µmRozcieńczanie:


Rodzaj i ilość rozcieńczalnika zależy od warunków aplikacji, metody aplikacji, temperatury, wentylacji
i podłoża. Generalnie zalecane jest stosowanie Rozcieńczalnika K15. Natrysk pneumatyczny: zaleca się 80% rozcieńczenie. W ekstremalnych warunkach dopuszczalne jest rozcieńczenie powyżej 80%. Najlepsze rezultaty osiąga się aplikując pierwszą cienką warstwę (mist coat), a następnie po około 2-15 minutach nakładać kolejne, pełnej grubości równomierne warstwy. Nie należy przekraczać zalecanej grubości powłoki.


Metody aplikacji:


- pędzel, wałek
- pneumatykaGrubość przy nałożeniu jednej warstwy:  max  30μm – suchej warstwy


Przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania podłoża!

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej, nawet jeśli nie jest to wymagane przepisami!


Lepkość robocza mieszaniny:


DIN 53211/20ºC 18 – 22s
Cup ø 4mm

Proporcja mieszania:


100% Farby bazowej
60 - 80% rozpuszczalnikaNatrysk pneumatyczny:


Dysza natryskowa: 1,4 – 2,0mm
Ciśnienie 2 – 2,5 bar
Wydajność przy 50μm – 15m2/l
Odparowanie:


Pyłosuchość 20ºC 10 minut
Pyłosuchość 60ºC 5 minut
Czas schnięcia miedzy warstwami 5 – 10 minutSchnięcie:


- dla 20º C
Utrata przylepności: 90 minut
Twardość użytkowa: 12 godz
- dla 60ºC
Utrata przylepności: 15 minut
Twardość użytkowa: 45minutUwagi:


Nawet śladowe ilości wody w mieszaninie składników powoduje skrócenie czasu przydatności do stosowania oraz defekty w powłoce.

Wyroby uzupełniające:
Rozcieńczalnik K15

Magazynowanie:
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 24 miesiące przy temperaturze magazynowania i transportu nie przekraczającej 25ºC i nie niższej niż 5ºC.

Wielkość opakowań – 1/5/10/200 litr i inne na życzenie klienta

VOC-OK. – wyrób zgodny z przepisami dotyczącymi Lotnych Związków Organicznych

Farba zgodna z dyrektywą nr. 2004/42/EC oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr.11, poz.72 z dnia 16.01.2007 w sprawie szczególnych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów o ile są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Informacje dotyczące VOC/LZO:
LZO | g/1 | ISO 11890–2 | 2002 |
Norma dopuszczalna dla: Wykończenia specjalne : Wszystkie typy - 840
Zawartość LZO w wyrobie: w zależności od koloru : 500-550

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego!!!

Pliki do pobrania