Farba Akrylowa 2K Termochromowa 0,25L Zobacz większe

TERMO 2K Farba Akrylowa 2K Termochromowa 0.25L

Nowy produkt

Dwuskładnikowa barwna farba akrylowa, oparta o wysokiej klasy żywice, produkt posiada właściwości
termochromowe. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych dodatków wyrób pod wpływem ciepła zmienia
barwę. Jest to proces odwracalnej zmiany barwy, po usunięciu źródła ciepła.

Wyrób uzupełniający: GOLD 2:1 - Utwardzacz Gold 0,25L

Więcej szczegółów

678,04 zł brutto

Więcej informacji


OPIS PRODUKTU:


Dwuskładnikowa barwna farba akrylowa, oparta o wysokiej klasy żywice, produkt posiada właściwości
termochromowe. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych dodatków wyrób pod wpływem ciepła zmienia
barwę. Jest to proces odwracalnej zmiany barwy, po usunięciu źródła ciepła. Ponadto farba charakteryzuje
się krótkim czasem schnięcia i dobrą rozlewnością.


PARAMETRY PRODUKTU:


- kolorystyka – wybrane kolory RAL
- temp. graniczna zmiany barwy - 8, 15, 27, 29, 31, 37 i 47°C
- segment rynku – car, industry, specjalne
- zawartość masy suchej 65 - 70% (zależne od koloru)
- gęstość 0,95 – 1,05 kg/dm 3 (zależne od koloru)
- stopień połysku – wysoki
- wytrzymałość do 130 °C
Możliwe dodatkowe parametry wyrobu – do uzyskania na specjalne życzenie:
- wysoka elastyczność
- stopień połysku – mat, półmat
- samooczyszczanie
- zwiększona tiksotropia – lepkość


ZASTOSOWANIE:


- samochody osobowe
- elementy wystroju dyskotek
- słupki, oznakowania różne
- konstrukcje stalowe,
- szyby samochodowe, okna, kaski
- elementy wykończenia


WARUNKI I SPOSÓB APLIKACJI:


Warunki aplikacji i utwardzania:
- Podłoże musi być całkowicie czyste i suche, o temperaturze powyżej punktu rosy celem uniknięcia
kondensacji. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 5oC. Wysoka wilgotność i kondensacja
wilgoci podczas nakładania farby i przez kolejne 16 godzin (20oC) od momentu aplikacji może
utrudnić prawidłowe tworzenie się powłoki.
- Podczas nakładania i wysychania powłoki w przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią
wentylację. Aby uzyskać pełną siłę krycia, konieczne może być nałożenie dodatkowej warstwy farby. W
temperaturze pracy powyżej 150oC można spodziewać się lekkiego przebarwienia powłoki.
- Grubość powłoki: W zależności od przeznaczenia można specyfikować inne grubości niż podano.
Zmieni to zużycie farby i może wpłynąć na czas schnięcia powłoki i czas do nałożenia następnej
warstwy. Stosowany zakres grubości pojedynczej powłoki wynosi 40-75μm
- Rozcieńczanie: Rodzaj i ilość rozcieńczalnika zależy od warunków aplikacji, metody aplikacji,
temperatury, wentylacji i podłoża. Generalnie zalecane jest stosowanie Rozcieńczalnika K10. Natrysk
pneumatyczny: zaleca się 10-30% rozcieńczenie. W ekstremalnych warunkach dopuszczalne jest
rozcieńczenie powyżej 30%.
- Najlepsze rezultaty osiąga się aplikując pierwszą cienką warstwę (mist coat), a następnie po około 5-15
minutach nakładać kolejne, pełnej grubości równomierne warstwy. Nie należy przekraczać zalecanej
grubości powłoki.


- Metody aplikacji:
* pędzel, wałek
* pneumatyka
*hydrodynamika


Grubość przy nałożeniu jednej warstwy: max 100μm – suchej warstwy.

Uwaga: Utwardzacze Gold i A2K są wrażliwe na wilgoć. Do czasu użycia powinny być przechowywane w
dokładnie zamkniętych puszkach w suchym miejscu. Puszkę z utwardzaczem otwierać ostrożnie,
ponieważ może panować w niej nadciśnienie. Nawet śladowe ilości wody w mieszaninie składników
powoduje skrócenie czasu przydatności do stosowania oraz defekty w powłoce.


SPOSÓB SKŁADOWANIA:


Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przy temperaturze magazynowania i
transportu nie przekraczającej 25oC i nie niższej niż 5oC. Dla utwardzacza czas przydatności wynosi 6 miesięcy.

Pliki do pobrania