Farba Akrylowa 2K 4:1 1L Zobacz większe

DECOCRYL P 2K - P019 Farba Akrylowa 2K 4:1 5L

Nowy produkt

Farba akrylowa 2K to dwuskładnikowy produkt, który dzięki zastosowaniu dodatków nanotechnologicznych charakteryzuje się wysoką głębią koloru oraz doskonałym połyskiem. Dodatki nanotechnologiczne zapewniają także znakomitą odporność na zmienne warunki.

Wyrób uzupełniający: A2K 4:1 - Utwardzacz do Akryli 4:1 1.25L

Więcej szczegółów

766,91 zł brutto

Więcej informacji

  1. OPIS PRODUKTU:

Farba akrylowa 2K to dwuskładnikowy produkt, który dzięki zastosowaniu dodatków nanotechnologicznych charakteryzuje się wysoką głębią koloru oraz doskonałym połyskiem. Dodatki nanotechnologiczne zapewniają także znakomitą odporność na zmienne warunki. Doskonała rozlewność, szybkie schnięcie, wysoka siła krycia oraz bardzo dobra wydajność umożliwiają łatwą i ekonomiczną aplikacje.

  1. PARAMETRY PRODUKTU:

- system mieszania kolorów: RAL, kolor mix, NCS

- kolorystyka – solid, metalik, perła

- segment rynku – car, industry, specjalne

- zawartość masy suchej 65-75% (w zależności od koloru)

-gęstość 0,950 - 1,350 kg/m3 (w zależności od koloru)

- wysoki połysk

Możliwe dodatkowe parametry wyrobu – do uzyskania na specjalne życzenie:

- wysokoelastyczny

- stopień połysku – mat, półmat

- samooczyszczenie

- zwiększona tiksotropia - lepkość

  1. ZASTOSOWANIE:

- konstrukcje stalowe

- samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, cysterny

- plastik, szkło, ocynk, miedź, aluminium, stare powłoki lakiernicze

- elementy wykończenia

Stosowane podłoża:

- podkłady akrylowe, poliuretanowe i epoksydowe

- laminaty poliestrowe

  1. WARUNKI I SPOSÓB APLIKACJI:

Warunki aplikacji i utwardzania:

- Podłoże musi być całkowicie czyste i suche, o temperaturze powyżej punktu rosy celem uniknięcia kondensacji. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 5ºC. Wysoka wilgotność i kondensacja wilgoci podczas nakładania farby i przez kolejne 16 godzin (20ºC) od momentu aplikacji może utrudnić prawidłowe tworzenie się powłoki.

- Podczas nakładania i wysychania powłoki w przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. W temperaturze pracy powyżej 150ºC można spodziewać się lekkiego przebarwienia powłoki.

- Grubość powłoki: W zależności od przeznaczenia można specyfikować inne grubości niż podano. Zmieni to zużycie farby i może wpłynąć na czas schnięcia powłoki i czas do nałożenia następnej warstwy. Stosowany zakres grubości pojedynczej powłoki wynosi 40-75µm

- Rozcieńczanie: Rodzaj i ilość rozcieńczalnika zależy od warunków aplikacji, metody aplikacji, temperatury, wentylacji i podłoża. Generalnie zalecane jest stosowanie Rozcieńczalnika K10. Natrysk pneumatyczny: zaleca się 20-30% rozcieńczenie. W ekstremalnych warunkach dopuszczalne jest rozcieńczenie powyżej 30%.

- Najlepsze rezultaty osiąga się aplikując pierwszą cienką warstwę (mist coat), a następnie po około 2-15 minutach nakładać kolejne, pełnej grubości równomierne warstwy.

- Nie należy przekraczać zalecanej grubości powłoki.

- Metody aplikacji:

* pędzel, wałek

*pneumatyka

* hydrodynamika

Grubość przy nałożeniu jednej warstwy: max 75μm – suchej warstwy

Przygotowanie/czyszczenie:

Przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania podłoża!

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej, nawet jeśli nie jest to wymagane przepisami!

Warunki aplikacji:

Lepkość robocza mieszaniny:

DIN 53211/20ºC 18-22s

Cup ø 4mm

Proporcja mieszania z utwardzaczem:

Gold 2:1+10%-30% rozpuszczalnika A2K 4:1+20%-30% rozpuszczalnika

Natrysk pneumatyczny:

Dysza natryskowa: 1,3 – 1,7mm

Ciśnienie 2 – 2,5 bar

Wydajność przy 50μm – 16m2/l

Natrysk hydrodynamiczny

W zależności od parametrów wyrobu

Dysza natryskowa: 0,009 – 0,015 cal

Ciśnienie 100 – 220 bar

Wydajność przy 50μm – 16m2/l

Odparowanie:

Pyłosuchość 20ºC 10 minut

Pyłosuchość 60ºC 5 minut

Czas schnięcia miedzy warstwami 5 – 10 minut

Schnięcie:

- dla 20º C

Utrata przylepności: 90 minut

Twardość użytkowa: 12 godz

- dla 60ºC

Utrata przylepności: 15 minut

Twardość użytkowa: 45minut

Wyroby uzupełniające:

Utwardzacz Gold 2:1

Utwardzacz A2K 4:1

Rozcieńczalnik K10

Uwaga: Utwardzacz Gold i A2K są wrażliwe na wilgoć. Do czasu użycia powinny być przechowywane w dokładnie zamkniętych puszkach w suchym miejscu. Puszkę z utwardzaczem otwierać ostrożnie, ponieważ może panować w niej nadciśnienie. Nawet śladowe ilości wody w mieszaninie składników powodują skrócenie czasu przydatności do stosowania oraz defekty w powłoce.

  1. SPOSÓB SKŁADOWANIA:

Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przy temperaturze magazynowania i transportu nie przekraczającej 25ºC i nie niższej niż 5ºC. Dla utwardzacza czas przydatności wynosi 6 miesięcy.

Wielkość opakowań – 1/5/10/litr i inne na życzenie klienta

  1. INNE:

PARAMETRY I BADANIA SPECJALISTYCZNE:

Rodzaj badania

metodyka

Wynik badania

Wartość wymag.wg dokum. Normatyw.

Odporność na uderzenia, cm

PN-EN ISO 6272-1:2005

70±1

40

Wytrzymałość powłoki na tłoczenie, mm

PN-EN ISO 1520:2007

4,0

4

Elastyczność powłoki, mm

PN-EN ISO 1519:2002

10

10

Wytrzymałość na oziębienie zmienne

Karta UIC 842-2

Bez zmian

Bez zmian lub niewielka zmiana zabarwienia

Odporność na ciepło spęcherzenie

Karta UIC 842-2

0

Brak pęcherzy (0)

Odporność na ciepło zmiana zabarwienia

Karta UIC 842-2

Bez zmian

Bez zmian

Odpor. Powłoki na NaCl

Chlorek sodu

Spęcherzenie

PN-EN ISO 9227:2007

0

1

Odpor. Powłoki na NaCl

Zardzewienie

PN-EN ISO 9227:2007

Ri0

Ri0

Odpor. Powłoki na NaCl

Spękanie

PN-EN ISO 9227:2007

0

0

Odpor. Powłoki na NaCl

Złuszczenie

PN-EN ISO 9227:2007

0

0

Odpor. Powłoki na NaCl

Skredowanie podłoża

PN-EN ISO 9227:2007

0

0

Korozja podłoża w nacięciu

PN-EN ISO 9227:2007

0,98±0,08

<3

Wytrz. Na zarysowania

Karta UIC 842-2

2H

2H-3H

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

3%-H2SO4

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

5%-CH3C00H

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

2%-NAOH

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

Woda wodociągowa

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Wskaźnik rozprzestrz. Się płomieni

PN-K 02512:2000

41,55

75

Odpadanie palących części, kropel

PN-K 02512:2000

brak

brak

Właściwości dymowe

Wart. Śred. Naświetlania

lx-s

PN-K

02501-2000 i karty UIC 564 zał 15

23103±140

>9000

Właściwości dymowe

Wart. Śred. Natężenia oświetlenia po 4 min., lx

PN-K

02501-2000 i karty UIC 564 zał 15

88,0±7,0

>20

Stężenie CO i CO2

PN-93/K

02505

1100±99

<6000

Odporność powł. na działanie symulowanych zmienn. war. atmosfery cz.

Spęcherzenie

Dokum. Normatywny nr. 001/08

0

1

Odporność powł. na działanie symulowanych zmienn. war. atmosfery cz.

Zardzewienie

Dokum. Normatywny nr. 001/08

Ri0

Ri0

Odporność powł. na działanie symulowanych zmienn. war. atmosfery cz.

Złuszczenie

Dokum. Normatywny nr. 001/08

0

0

VOC-OK. – wyrób zgodny z przepisami dotyczącymi Lotnych Związków Organicznych

Farba zgodna z dyrektywą nr. 2004/42/EC oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr.11, poz.72 z dnia 16.01.2007 w sprawie szczególnych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów o ile są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje dotyczące VOC/LZO:

LZO | g/1 | ISO 11890–2 | 2002 |

Norma dopuszczalna dla: Wykończenia specjalne | Wszystkie typy | 840 |

Zawartość LZO w wyrobie: w zależności od koloru dla proporcji z utw. 2:1 – 340-400

Zawartość LZO w wyrobie: w zależności od koloru dla proporcji z utw. 4:1 – 210-250

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego!

Pliki do pobrania