Farba Poliuretanowa 2K 2:1 1L Zobacz większe

POLYCOAT P 2K - P040 Farba Poliuretanowa 2K 4:1 5L

Nowy produkt

Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa, wyprodukowana na bazie wysokiej klasy żywicach MS. Charakteryzuje się doskonałymi walorami dekoracyjnymi, wysoką głębią oraz dużym połyskiem. Dodatki nanotechnologiczne zapewniają znakomity wygląd powłoki lakierowanej.

Wyrób uzupełniający: P2K 4:1 - Utwardzacz do poliuretanów 4:1 1.25L

Więcej szczegółów

547,60 zł brutto

Więcej informacji

  1. OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa, wyprodukowana na bazie wysokiej klasy żywicach MS. Charakteryzuje się doskonałymi walorami dekoracyjnymi, wysoką głębią oraz dużym połyskiem. Dodatki nanotechnologiczne zapewniają znakomity wygląd powłoki lakierowanej. Dobra rozlewność, szybkie schnięcie farby umożliwiają łatwą i efektywną pracę w każdych warunkach aplikacji.

  1. PARAMETRY PRODUKTU:

- system mieszania kolorów – RAL, NSC oraz kolor

zgodny z dostarczonym przez klienta wzorcem

- kolorystyka – solid, metalik, perła

- wytrzymałość do 200ºC –

- segment rynku – industry, specjalne

- zawartość masy suchej – 65 – 75% (w zależności od koloru)

- gęstość - 0,95 – 1,30 kg/m3 (w zależności od koloru)

Możliwe dodatkowe parametry wyrobu – do uzyskania na specjalne życzenie:

- stopień połysku: mat, półmat

- wysoko elastyczna powłoka

- zwiększona tiksotropia – lepkość

- CSC – samooczyszczająca powłoka

- NNT z naturalną nano rurką - dodatkowy parametr, który daje nam fantastyczne właściwości powłoki:

bardzo duża twardość i odporność na zarysowania

bardzo duża plastyczność farby jak i rozlewność

antykorozyjność

wysokie krycie max 1,5 warstwy

wytrzymałość od 200 do 500 °C

połysk do 95%

wysoka odporność na pronienie UV

przyczepność do różnych podłoży ( stal, ocynk, miedź, aluminium, tworzywo, sztuczne, teflon, beon, materiał, skóra, skło, drewno itd.)

bardzo wysoka odporność na benzyny, oleje, kwasy, rozpuszczalniki , zasady

  1. ZASTOSOWANIE:

- konstrukcje stalowe, stare powłoki lakiernicze

- samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, cysterny,

- wagony

- plastikowe elementy, wykończenia, laminaty poliestrowe

- konstrukcje stalowe, aluminiowe, ocynkowane, miedziane, stare powłoki lakiernicze

- zbiorniki gazu, kontenery mieszkalne, kontenery przemysłowe

- maszyny i urządzenia papiernicze, spożywcze, paszowe, zbożowe, pakujące, owijające, sortujące, ciągi produkcyjne.

  1. WARUNKI I SPOSÓB APLIKACJI:

Warunki aplikacji i utwardzania:

- Podłoże musi być całkowicie czyste i suche, o temperaturze powyżej punktu rosy celem uniknięcia kondensacji. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 5ºC. Wysoka wilgotność i kondensacja wilgoci podczas nakładania farby i przez kolejne 16 godzin (20ºC) od momentu aplikacji może utrudnić prawidłowe tworzenie się powłoki.

- Podczas nakładania i wysychania powłoki w przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.

- W temperaturze pracy powyżej 150ºC można spodziewać się lekkiego przebarwienia powłoki. Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane powłoki.

- Natryskiwać dwie pojedyncze warstwy pozostawiając czas na odparowania 5¸10 min między warstwami. Po 15-20 min odparowania ostatniej warstwy powłoka może być utwardzana w podwyższonej temperaturze.

- Grubość powłoki: W zależności od przeznaczenia można specyfikować inne grubości niż podano. Zmieni to zużycie produktu i może wpłynąć na czas schnięcia powłoki i czas do nałożenia następnej warstwy. Stosowany zakres grubości pojedynczej powłoki wynosi 40-60µm.

- Rozcieńczanie: Rodzaj i ilość rozcieńczalnika zależy od warunków aplikacji, metody aplikacji, temperatury, wentylacji i podłoża. Generalnie zalecane jest stosowanie Rozcieńczalnika K10. Natrysk pneumatyczny: zaleca się 10-30% rozcieńczenie. W ekstremalnych warunkach dopuszczalne jest rozcieńczenie powyżej 30%.

- Najlepsze rezultaty osiąga się aplikując pierwszą cienką warstwę (mist coat), a następnie po około 5-10 minutach nakładać kolejne, pełnej grubości równomierne warstwy. Nie należy przekraczać zalecanej grubości powłoki.

- Metody aplikacji:

* pędzel, wałek

* pneumatyka

* hydrodynamika

* zanurzanie

Grubość przy nałożeniu jednej warstwy 40-50µm max 80μm – suchej warstwy

Przygotowanie/czyszczenie:

Przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania podłoża!

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej, nawet jeśli nie jest to wymagane przepisami!

Warunki aplikacji:

Lepkość robocza mieszaniny:

DIN 53211/20ºC

Pneumatyka:30-45s

Hydrodynamika: 60-100s

Cup ø 4mm

Proporcja mieszania z utwardzaczem:

Standard 2:1+10%-30% rozpuszczalnika K10

P2K 4:1+20%-30% rozpuszczalnika K10

P2K 5:1+20%-30% rozpuszczalnika K10

Natrysk pneumatyczny:

Dysza natryskowa: 1,3-1,7mm

Ciśnienie 2 – 2,5 bar

Wydajność przy 50μm – 14/16m2/l w zależności od koloru

Natrysk hydrodynamiczny

W zalewności od parametrów wyrobu:

Dysza natryskowa 0,009 – 0,015 cal

Ciśnienie 100 – 220 bar

Wydajność przy 50μm – 14/16m2/l w zależności od koloru

Odparowanie:

Pyłosuchość 20ºC 15 minut

Pyłosuchość 60ºC 5 minut

Schnięcie:

- dla 20º C

Utrata przylepności: 2h

Twardość użytkowa: 12 godz

- dla 60ºC

Utrata przylepności: 20 min

Twardość użytkowa: 1,5 h

Wyroby uzupełniające:

Utwardzacz Standard 2:1;

Utwardzacz P2K 4:1;

Utwardzacz P2K 5:1;

Rozcieńczalnik K10

Uwaga: Utwardzacz Standard i P2K jest wrażliwy na wilgoć. Do czasu użycia powinien być przechowywany w dokładnie zamkniętych puszkach w suchym miejscu. Puszkę z utwardzaczem otwierać ostrożnie, ponieważ może panować w niej nadciśnienie. Nawet śladowe ilości wody w mieszaninie składników powoduje skrócenie czasu przydatności do stosowania oraz defekty w powłoce.

  1. SPOSÓB SKŁADOWANIA:

Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przy temperaturze magazynowania i transportu nie przekraczającej 25ºC i nie niższej niż 5ºC. Dla utwardzacza czas przydatności wynosi 6 miesięcy.

Wielkość opakowań – 1/5/10/litr i inne na życzenie klienta

  1. INNE:

Rodzaj badania

metodyka

Wynik badania

Wartość wymag.wg dokum. Normatyw.

Odporność na uderzenia, cm

PN-EN ISO 6272-1:2005

70±1

40

Wytrzymałość powłoki na tłoczenie, mm

PN-EN ISO 1520:2007

4,0

4

Elastyczność powłoki, mm

PN-EN ISO 1519:2002

10

10

Wytrzymałość na oziębienie zmienne

Karta UIC 842-2

Bez zmian

Bez zmian lub niewielka zmiana zabarwienia

Odporność na ciepło spęcherzenie

Karta UIC 842-2

0

Brak pęcherzy (0)

Odporność na ciepło zmiana zabarwienia

Karta UIC 842-2

Bez zmian

Bez zmian

Odpor. Powłoki na NaCl

Chlorek sodu

Spęcherzenie

PN-EN ISO 9227:2007

0

1

Odpor. Powłoki na NaCl

Zardzewienie

PN-EN ISO 9227:2007

Ri0

Ri0

Odpor. Powłoki na NaCl

Spękanie

PN-EN ISO 9227:2007

0

0

Odpor. Powłoki na NaCl

Złuszczenie

PN-EN ISO 9227:2007

0

0

Odpor. Powłoki na NaCl

Skredowanie podłoża

PN-EN ISO 9227:2007

0

0

Korozja podłoża w nacięciu

PN-EN ISO 9227:2007

0,98±0,08

<3

Wytrz. Na zarysowania

Karta UIC 842-2

2H

2H-3H

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

3%-H2SO4

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

5%-CH3C00H

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

2%-NAOH

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Odpor. Powłoki na dział. Mediów agresywnych

Woda wodociągowa

PN-EN ISO 2812-1:2001

Bez zmian

Bez zmian lub lekkie zmatowienie

Wskaźnik rozprzestrz. Się płomieni

PN-K 02512:2000

41,55

75

Odpadanie palących części, kropel

PN-K 02512:2000

brak

brak

Właściwości dymowe

Wart. Śred. Naświetlania

lx-s

PN-K

02501-2000 i karty UIC 564 zał 15

23103±140

>9000

Właściwości dymowe

Wart. Śred. Natężenia oświetlenia po 4 min., lx

PN-K

02501-2000 i karty UIC 564 zał 15

88,0±7,0

>20

Stężenie CO i CO2

PN-93/K

02505

1100±99

<6000

Odporność powł. na działanie symulowanych zmienn. war. atmosfery cz.

Spęcherzenie

Dokum. Normatywny nr. 001/08

0

1

Odporność powł. na działanie symulowanych zmienn. war. atmosfery cz.

Zardzewienie

Dokum. Normatywny nr. 001/08

Ri0

Ri0

Odporność powł. na działanie symulowanych zmienn. war. atmosfery cz.

Złuszczenie

Dokum. Normatywny nr. 001/08

0

0

VOC-OK. – wyrób zgodny z przepisami dotyczącymi Lotnych Związków Organicznych

Farba zgodna z dyrektywą nr. 2004/42/EC oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr.11, poz.72 z dnia 16.01.2007 w sprawie szczególnych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów o ile są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Informacje dotyczące VOC/LZO:

LZO | g/1 | ISO 11890–2 | 2002 |

Norma dopuszczalna dla: Pokrycia z efektem dekoracyjnym SB - 500

Zawartość LZO w wyrobie: w zależności od koloru dla proporcji z utw. 2:1 – 360-440

Zawartość LZO w wyrobie: w zależności od koloru dla proporcji z utw. 4:1 – 230-310

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego!

Pliki do pobrania