Podkaład Akrylowy 2K Gold HS 5:1 0,4L Zobacz większe

PRIMEGOLD HS 2K 5:1 - Podkład Akrylowy 2K Gold HS 5:1 5L

Nowy produkt

Dwuskładnikowy podkład akrylowy przeznaczony do pracy w systemie mokro na mokro. Tworzy trwałą
powłokę o wysokiej odporności na korozję, tym samym zapewnia znakomitą ochronę powierzchni stalowych.

Więcej szczegółów

335,79 zł brutto

Więcej informacji

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy podkład akrylowy przeznaczony do pracy w systemie mokro na mokro. Tworzy trwałą
powłokę o wysokiej odporności na korozję, tym samym zapewnia znakomitą ochronę powierzchni stalowych.
Wpływ atmosfery może przyczynić się do utraty połysku i kredowania powierzchni, ale nie osłabia własności
antykorozyjnych podkładu. Znalazł zastosowanie w renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych
pojazdów ciężarowych czy autobusów. Charakteryzuję się bardzo dobrą przyczepnością do różnych podłoży i
świetnymi właściwościami izolacyjnymi. Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi.


PARAMETRY PRODUKTU:


- kolorystyka – szary, czarny, biały, grafit
- segment rynku – car, industry, specjalne
- zawartość części stałych 60 - 70% (w zależności od koloru)
- gęstość: 1,70-1,75 kg/dm 3
- wytrzymałość do 130oC
- stopień połysku - mat
Możliwe dodatkowe parametry wyrobu – do uzyskania na specjalne życzenie:
- zwiększona tiksotropia – lepkość
- wysoka elastyczność


ZASTOSOWANIE:


- konstrukcje stalowe, aluminiowe i stare powłoki
lakiernicze
- samochody osobowe i ciężarowe, przyczepy, naczepy, cysterny
- zbiorniki gazu, kontenery mieszkalnych
- beton


WARUNKI I SPOSÓB APLIKACJI:


Warunki aplikacji i utwardzania:
- W przypadku aplikacji jednowarstwowej, bezpośrednio na metal: zgodnie ze specyfikacją malarską.
- W czasie nakładania powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być powyżej
punktu rosy, aby uniknąć kondensacji. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 0oC. Wysoka wilgotność i
kondensacja podczas nakładania i przez następne 24 godziny (20oC) może mieć negatywny wpływ na
tworzenie się powłoki.
- W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania.
- W przypadku aplikacji jednowarstwowej „bezpośrednio na metal", zgodnie z „dobrą praktyką malarską", przed
natryskiem wykonać wyróbki miejsc trudnodostępnych.
- Produkt może być nakładany w innej grubości powłoki niż podano w zależności od zastosowania. Zmieni to
zużycie produktu i może wpłynąć na czas schnięcia i czas do nałożenia warstwy następnej. Stosowany zakres
grubości pojedynczej powłoki wynosi 60-70 μm.
- Najwyższe odporności chemiczne i mechaniczne uzyskują powłoki podkładu nakładane bezpośrednio na
podłoża stalowe piaskowane lub ośrutowane:
* powierzchnia stali sucha, pozbawiona obcych zanieczyszczeń, odtłuszczona;
* powierzchnia polakierowana sucha bez śladu smary, obcych zanieczyszczeń i luźnych fragmentów rdzy;
*powierzchnia aluminiowa sucha, odtłuszczona
Metody aplikacji:
- pędzel, wałek
- pneumatyka
- hydrodynamika
Grubość przy nałożeniu jednej warstwy max.70μm – suchej warstwy.

Uwaga: Utwardzacz jest wrażliwy na wilgoć. Przechowywać w dokładnie zamkniętych puszkach w suchym
miejscu. Puszkę z utwardzaczem otwierać ostrożnie, ponieważ może panować w niej nadciśnienie. Nawet małe
cząstki wody w wymieszanej farbie skracają czas przydatności do stosowania i powodują wady powłoki.SPOSÓB SKŁADOWANIA:


Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przy temperaturze magazynowania i
transportu nie przekraczającej 25oC i nie niższej niż 5oC. Dla utwardzacza czas przydatności wynosi 6 miesięcy.
Wielkość opakowań – 1/5/10/200 litr i inne na życzenie klienta


INNE:


VOC-OK. – wyrób zgodny z przepisami dotyczącymi Lotnych Związków Organicznych
Podkład zgodny z dyrektywą nr 2004/42/EC oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr 11, poz.72 z
dnia 16.01.2007 w sprawie szczególnych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków
organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i
lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów o ile są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Informacje dotyczące VOC/LZO:
LZO | g/1 | ISO 11890–2 | 2002 |
Norma dopuszczalna dla: Podkład | Szpachlówka/wypełniacz i ogólny podkład (metal) - 540
Zawartość LZO w wyrobie: w zależności od koloru – 250-350

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego!

Pliki do pobrania