Podkład Specjalistyczny 1K - na przyczepność na skórę do 20 μm 0,5L Zobacz większe

SKINPRIME 1K - Podkład Specjalistyczny 1K - na przyczepność na skórę do 20 μm 1L

Nowy produkt

Jednoskładnikowy, cienkowarstwowy podkład przygotowany do nanoszenia na powierzchnię skóry za
pomocą pistoletu pneumatycznego.

Więcej szczegółów

Więcej informacji


OPIS PRODUKTU:


Jednoskładnikowy, cienkowarstwowy podkład przygotowany do nanoszenia na powierzchnię skóry za
pomocą pistoletu pneumatycznego. Dzięki odpowiednim dodatkom zwiększa przyczepność farb
nawierzchniowych i lakierów bezbarwnych do elementów wykonanych ze skóry.

PARAMETRY PRODUKTU:

- kolorystyka – lekko żółtawy
- segment rynku – car, industry, specjalne
- zawartość części stałych 30%
- ciężar właściwy 0,9 kg/dm 3


ZASTOSOWANIE:


- elementy wykonane z skóry

WARUNKI I SPOSÓB APLIKACJI:


Warunki aplikacji i utwardzania:
- W czasie nakładania powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być
powyżej punktu rosy aby uniknąć kondensacji. Minimalna temperatura utwardzania wynosi 0oC. Wysoka
wilgotność i kondensacja podczas nakładania i przez następne 24 godziny (20oC) może mieć
negatywny wpływ na tworzenie się powłoki.
- W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania.
- Produkt może być nakładany w innej grubości powłoki niż podano w zależności od zastosowania. Zmieni
to zużycie produktu i może wpłynąć na czas schnięcia i czas do nałożenia warstwy następnej.
- Najwyższe odporności chemiczne i mechaniczne uzyskują powłoki podkładu nakładane bezpośrednio na
podłoża których powierzchnie powinny być suche, pozbawione obcych zanieczyszczeń, odtłuszczone,
bez śladu smary i luźnych fragmentów.


- Metody aplikacji:
* pneumatyka


Grubość przy nałożeniu jednej warstwy 10μm – suchej warstwy.

Pliki do pobrania